สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในยุคที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทร้อยเปอร์เซ็น แล้วทำไมเราถึงไม่เลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ ???

UploadImage


     ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีชาวต่างชาติ เต็มท้องถนนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ต้องยอมรับว่า "ภาษาอังกฤษ" ได้เข้ามามีบทบาทเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วในปัจจุบัน ขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง ป้ายบอกทางต่างๆ ที่มีภาษาอังกฤษอธิบายไว้หมด ถ้าหากจะลองเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนของคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ผลสำรวจปรากฎว่าได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ในทุกวิชาชีพ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของทั่วโลกที่เป็นหัวใจหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น ธุรกิจการบิน การจัดการท่องเที่ยว การโรงแรม หรือ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การสมัครงานในปัจจุบัน หากเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โอกาสที่จะได้งานทำก็มีน้อยลง

UploadImage

     เมื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสาร และยังเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงาน เมื่อเราต้องติดต่อกับคนต่างวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และจะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการทำงานที่คนทั้งโลกต้องมาติดต่อสื่อสารกัน ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น เมื่อทุกคนสามารถเข้าใจในสิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดถึง นี่คงเป็น 3 เหตุผลที่คนทำงานไม่ควรมองข้ามภาษาอังกฤษอย่างเด็ดขาด

UploadImage

International College, Suan Sunandha Rajabhat University 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
     เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม(รอบ Walk-In) สำหรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

สาขาดังต่อไปนี้ 

     1) B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 

     2) B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

     3) B.A. (Hotel and Hospitality Management)  

       Major : Hotel Management / วิชาเอกการโรงแรม 
       Major : Restaurant Business / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร 
  
     4) B.B.A. (International Business) / บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) 
 
รายละเอียดการการสมัคร 

       สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมสอบสัมภาษณ์(รู้ผลทันที) โดยมาสอบที่ ฝ่ายการรับสมัครและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษาจ.นครปฐม)  111/5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

เอกสารประกอบการสมัคร 

        สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

        สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

        สำเนาใบปพ. 4 เทอมหรือ 5 เทอม 

        ค่าปฏิบัติการสอบ 300 บาท 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

       - รายละเอียดข้อมูลรับตรง  คลิกที่นี่

       - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 


UploadImage