สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดและบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ Retail Excellence ณ ศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 
UploadImage
 

ภายใต้ความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จะร่วมกันสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงาน มีความรู้ความสามารถตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาแสตมฟอร์ดจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานกับบริษัทลอรีอัล และได้มีโอกาสทำงานในโครงการปัจจุบันและกิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทต้องการให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยจะมุ่งเน้นนักศึกษาที่เรียนบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิชาบริหารการค้าปลีก (Retail Management) 

ลอรีอัลและคณาจารย์แสตมฟอร์ดจะร่วมกันพัฒนากิจกรรมทางวิชาการที่เหมาะสมและเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ หลักสูตรและเนื้อหาวิชา เช่น โครงการต่างๆ การวิจัย และการฝึกอบรม ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่นักศึกษาให้จบออกมาเป็นบัณฑิตคุณภาพ  มีทักษะและความรู้ที่ตรงความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดธุรกิจระหว่างประเทศและตลาดแรงงานสากล ซึ่งเป็นเป้าหมายของทางมหาวิทยาลัยฯ  ความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลอรีอัล เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 
UploadImage

ดร. แอนดรูว์ สกาวน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “เราร่วมมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจอย่างเช่น ลอรีอัล เพื่อสร้างประสบการณ์และเน็ตเวิร์กทางอาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาของเราประสบความสำเร็จสูงสุดในการสมัครงานและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้การเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ และสังคมนานาชาติที่แสตมฟอร์ด ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตให้จบออกมาอย่างคุณภาพ” 
 
 
UploadImage

“สำหรับลอรีอัล ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสนับสนุนการศึกษาไทย แต่ยังช่วยบ่มเพาะแรงงานในอนาคตให้ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจปัจจุบัน เราเชื่อว่าลอรีอัล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจความงามชั้นนำระดับโลก จะสามารถถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่จำเป็นต้องใช้จริงในการทำงานให้กับนักศึกษาแสตมฟอร์ดได้เป็นอย่างดี” คุณมนัสฤดี สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
 
UploadImage
 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่พระรามเก้า อโศก และหัวหิน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง 70% ของคณาจารย์ มาจากนานาประเทศทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือลอรีเอท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อเพิ่มโอกาสและมาตรฐานทางการศึกษาในระดับโลกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ลอรีเอทเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุด  มีสมาชิกในเครือกว่า 70 สถาบัน ที่มีวิทยาเขตรวมกว่า 200 แห่ง รวมทั้งสถาบันที่เปิดการเรียนการสอบผ่านระบบออนไลน์ ใน 25 ประเทศ และมีนักศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สองภาษา และภาษาไทย โดยมีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stamford.edu