สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ออกมาแล้ว!!! ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามรายวิชา ปี 2017 (QS University Ranking by Subject 2017)

UploadImage
          เป็นธรรมเนียมประจำทุกปีที่วงการการศึกษาจะต้องมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อวัดผลความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ครั้งนี้ Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ประกาศผล การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามรายวิชา (QS University Ranking by Subject) ประจำปี 2017 ออกมาเมื่อวานที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็มีหลายๆ มหาวิทยาลัยของไทยเข้าไปติดชาร์ตกับเขาด้วยเหมือนกัน 


          โดยการจัดอันดับตามรายวิชาจะแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ Art & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์), Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี), Natural Sciences (วิทยาศาสตร์), Social Sciences (สังคมศาสตร์) และ Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์สุขภาพและอายุรศาสตร์) ซึ่งจะแยกย่อยออกเป็นอีก 46 สาขาวิชา


          สำหรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทยตามรายวิชา (QS University Ranking by Subject) มีผลดังนี้

- มหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นอันดับ 1 ของไทยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับโลกในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 20 สาขาวิชา

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดอันดับโลกใน 7 สาขาวิชา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับที่ดีที่สุด 100 อันดับแรกใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาสมัยใหม่ และ วิศวกรรมเคมี

- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดใน 200 อันดับแรก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ก่อนหน้านี้อยู่ที่อันดับ 151-200) และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ก่อนหน้านี้ไม่ถูกจัดอันดับ)

- มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 53 รายการ เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ได้รับการจัดอันดับเพียง 42 รายการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยของไทยมีส่วนแบ่งอันดับรวมในทั้ง 46 สาขาวิชา ทั้งในปี 2016 และ 2017 คิดเป็น 0.46% ของทั้งหมด


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage


ข้อมูลจาก : topuniversities