สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรงวิศวลาดกระบัง หลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี (3 ปี)

วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครหลักสูตรต่อเนื่อง วันนี้ – 20 มี.ค.60
โอกาสคนรุ่นใหม่ ปวส. ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 
ตอบรับการพัฒนาประเทศและคนรุ่นใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 สานฝันเยาวชนซึ่งเป็นพลังสร้างอนาคตของชาติ เปิดโอกาสต่อยอดความสามารถสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ วาดอนาคตด้วยตัวคุณเอง เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตใหม่ 

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา ปวส. ก้าวไกลไปกับโลกอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี (3 ปี) ใน หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (Agro-Industrial Systems Engineering) และ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 24 มี.ค.2560 และสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ในวันที่ 22 เม.ย.2560 

สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โทร.083-904-6164 Email : ug_eng@kmitl.ac.th เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th 

UploadImage

UploadImage

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
PR AGENCY    :  บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)
Tel.                   :  ประภาพรรณ 081-899-3599, นงนภัส 086-341-6567 
E-mail               :  brainasiapr@gmail.com

 
UploadImage