สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House for 2016 MBA Candidates#1

UploadImage

คุณต้องการพัฒนาตนเองด้านต่างๆเหล่านี้หรือไม่
 
Ø อยากเก่งบริหาร

Ø อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

Ø อยากรู้วิธีการจัดการการตลาดแบบองค์รวม

Ø อยากพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

Ø อยากเรียนรู้กลยุทธ์การจัดหาในธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Ø อยากรู้การจัดการการปฏิบัติการและโซ่คุณค่า

Ø อยากรู้วิธีการจัดการองค์กรดิจิตัล

Ø อยากเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ


                 ถ้าใช่! ขอเชิญร่วมค้นหาคำตอบในงานเปิดบ้าน แนะนำหลักสูตร MBA กับกิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates#1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

 
                หลักสูตร MBA สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือ Modern Trade Business Management (MTM) เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สร้างนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นักจัดการโลจิสติกส์ และเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพ ให้พร้อมแข่งขันในตลาดธุรกิจ AEC  เนื้อหาครอบคลุมการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรทั้งการจัดการธุรกิจค้าการสมัยใหม่และ Supply Chain Management เพื่อให้เข้าใจกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค  ภายใต้ Concept การเรียนแบบ Practice for REAL at Panyapiwat MBA กรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจริง (REAL Cases) : เรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริง (REAL Professionals) : ประยุกต์ใช้และสร้างธุรกิจได้จริง  (REAL Business Application) (รายละเอียดหลักสูตร
ไฟล์แนบ )
 
                สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งใน กิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates#1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ได้ที่ Link: http://bit.ly/1iNvdnC
 
                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาที่ Email: mba@pim.ac.th โทร. 02 837 0471, 02 832 0416 และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของหลักสูตร MBA ได้ที่ Facebook fanpage: www.facebook.com/mbapanyapiwat  และ http://mba.pim.ac.th