สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดตแล้ว!! โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด (Admission Genius) คะแนนเก็งปี 60 ทุกรหัสทั้ง ม.รัฐ และ ม.เอกชน         Admission Genius เป็นอีกโปรแกรมที่จำลองสถานการณ์ในการแอดมิชชั่นให้กับน้อง โดยใช่สถิติคะแนนต่ำสุดในการแอดมิชชั่นปีที่ผ่านๆ มา ในการจำลอง วิเคราะห์ออกมาเป็นโอกาสในการสอบติดของน้องๆ เป็นค่าร้อยละ ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือกันพัฒนาโดย AdmissionPremium.com และ P-dome.com 
 

UploadImage
(ตัวอย่างผลการประเมินโอกาสสอบติด Admission Genius)แนวโน้มคะแนนปี 60  ก็คือ คะแนนเก็ง ซึ่งคาดการณ์ว่าคนสุดท้ายที่สอบติดที่คะแนนเท่าใด?  
โดยการวิเคราะห์คะแนนแนวโน้มใช้องค์ประกอบอยู่ 4 อย่างด้วยกัน


1. คะแนนขั้นต่ำย้อนหลัง

2. คะแนนความคิดของคณะสาขา

3. คะแนนจากการสอบในปีนั้นๆ

4. คะแนนจากหลักในการเลือกคณะ

ซึ่งเราจะเอา factor ทั้งหมดมารวมกันและทำการเป็นวิเคราะห์คะแนนแนวโน้ม นอกจากนั้นแล้วเรายังวิเคราะห์จากลักษณะของพฤติกรรมของคะแนน นั่นก็คือโดยปกติแล้วคะแนนจะมีรูปแบบหลักๆอยู่ 3 รูปแบบ

1. คะแนนที่มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเป็นเส้นตรงก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

2. คะแนนที่ลักษณะเป็นเส้นทแยงซึ่งจะมีอยู่ 2 รูปแบบก็คือเส้นทแยงขึ้นและเส้นทแยงลง สำหรับคณะที่เป็นเส้นทแยงก็จะได้แก่ คณะที่มีแนวโน้มคนให้ความสนใจมากขึ้นทุกปีทุกปี ส่วนคณะที่เป็นเส้นทแยงลงก็จะเป็นคณะที่คะแนนสูงและคะแนนเริ่มลดต่ำลง หรือเป็นคณะที่ได้รับความนิยมลดลง

3. คือเป็นแบบ Sine Wave หรือเป็นลักษณะของฟันปลาก็คือเป็นคะแนนที่มีลักษณะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงไม่สม่ำเสมอขั้นตอนการใช้โปรแกรมแอดมิชชัน คลิกที่นี่

เข้าใช้งานโปรแกรมประเมินโอาสสอบติด คลิกที่นี่