สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 5 ประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดใน "นิคมอุตสาหกรรม"

UploadImage
     ภาพรวมแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ต้องการแรงงานกว่า 6,500 อัตรา โดยมีประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุด คือ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ 1,562 อัตรา งานช่างเทคนิค-ซ่อมบำรุง 1,358 อัตรา งานวิศวกรรม 1,090 อัตรา งานขาย 310 อัตรา และงานคลังสินค้า-โลจิสติกส์ 248 อัตรา ตามลำดับ โดยนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีงานเปิดรับมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 792 อัตรา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 419 อัตรา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 393 อัตรา นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 381 อัตรา และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 323 อัตรา


UploadImage


     นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการทั้งหมด 59 นิคม กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด  (ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) โดยนิคมอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นๆ มีการจัดสรรการอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบครัน รวมถึงยังมีบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนการจ้างแรงงานทั้งในนิคมฯ และบริเวณรอบนิคมฯ เป็นจำนวนมาก จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะเว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้เผยข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยที่มีการเปิดรับตำแหน่งงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

     ·        นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จำนวน 792 อัตรา อาทิ งานวิศวกรรม งานขาย งานบัญชี-การเงิน งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง ฯลฯ
 

     ·        นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จำนวน 419 อัตรา อาทิ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ งานวิศวกรรม งานบุคคล-ฝึกอบรม งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง ฯลฯ


     ·        นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง จำนวน 393 อัตรา อาทิ งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง งานวิศวกรรม งานคลังสินค้า-โลจิสติกส์ งานเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จป.)-สิ่งแวดล้อม ฯลฯ


     ·        นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 381 อัตรา อาทิ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ งานขาย      งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา ฯลฯ


     ·        นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 323 อัตรา อาทิ งานวิศวกรรม งานคอมพิวเตอร์-โปรแกรมเมอร์ งานเทคนิค-ซ่อมบำรุง งานจัดซื้อ-ประสานงานทั่วไป ฯลฯ


     นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นดีมานด์งานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยที่รอให้แรงงานเข้าไปทำงานอีกมากกว่า 6,500 อัตรา โดยมีประเภทงานที่เปิดรับสมัครมากที่สุดคือ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ 1,562 อัตรา งานช่างเทคนิค-ซ่อมบำรุง 1,358 อัตรา งานวิศวกรรม 1,090 อัตรา งานขาย 310 อัตรา และงานคลังสินค้า-โลจิสติกส์ 248 อัตรา ตามลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

     - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

     - สาขาวิศวกรรมโยธา

     - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

     - สาขาวิศวกรรมยานยนต์

     - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


UploadImage
ที่มา : Jobthai.com