สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Open House 2015 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”

     UploadImage


       มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2558 หรือ Open House 2015 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน มาร่วมค้นหานวัตกรรมการศึกษา ทุกสาขา ก้าวสู่อาชีพ โดยเปิดบ้านให้นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจหาข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เยี่ยมชมบรรยากาศ สัมผัสนวัตกรรมในทุกด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน คณาจารย์ สถานที่ และกิจกรรมค้นหาตัวตนคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

      ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นวัตกรรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมผลงานของนักศึกษา นวัตกรรมการประกอบอาชีพ นิทรรศการความรู้แต่ละสาขาวิชา ชมการฝึกบิน Simulator การแสดงเครื่องบินเล็ก เปิดบ้านเยี่ยมชมสถานที่ ห้องปฏิบัติการ สุดยอดผลงาน OFOP (ONE FACULTY ONE PRODUCT) พบกับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปิน ฯลฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-5698-99 กำหนดการ Open House    คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่