สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมพลังนิสิตนักศึกษา ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมกัน 4 ภูมิภาค กิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง"

UploadImage


UploadImage


UploadImage


รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ไฟล์แนบ
รายละเอียดกำหนดการกิจกรรม ไฟล์แนบ
แผนผังภายในม.จุฬาลงกรณ์ ไฟล์แนบ

ภาพบรรยากาศในวันงาน กิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง"  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage