สอบเข้ามหาวิทยาลัย

“อยากเป็นแอร์ อย่าแค่สวย” เจาะลึกเคล็ดลับ อยากเป็นแอร์โฮสเตสต้องทำอย่างไร


     อาชีพ “แอร์โฮสเตส” ไม่ใช่มีแค่ความสวย ต้องมีใจรักบริการ แต่ใครจะไปรู้ว่าหัวใจสำคัญจริง ๆ ของอาชีพแอร์โฮสเตสคือ “การรักษาความปลอดภัย” หน้าที่ของเราจะต้องทำให้ผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินถึงที่หมายอย่างปลอดภัยบนอากาศยาน

UploadImage

     วันนี้ทีมงาน AdmissionPremium ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ อาจารย์ศศิธร นวมมณีรัตน์ อดีตลูกเรือ Emirates ตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CADT) โดยอาจารย์เล่าว่าก่อนการสมัคร อันดับแรกคือตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี พื้นฐานภาษาที่ดี และมนุษยสัมพันธที่ดีระหว่าการให้สัมภาษณ์ รวมถึงระหว่างการฝึกอบรม และที่สำคัญต้องเรียนรู้กระบวนการรักษาความปลอดภัยบนอากาศยานทุกขั้นตอน
 
UploadImage

     อาจารย์ปลูกฝังเด็กเสมอว่างานของเราจะเจอผู้โดยสารที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เราไม่สามารถระบุได้ว่าวันนี้เราจะได้ทำงานกับใคร เราจะต้องเจออะไรบ้าง เพราะฉะนั้นต้องพร้อมเผชิญหน้า บางกรณีผู้โดยสารอาจจะโกรธมาจากที่อื่นแล้วเขามาลงที่เราอย่างนี้ เราก็ต้องรับตรงนั้นให้ได้ อาจารย์มองว่า “แอร์โฮสเตส” เป็นอาชีพที่ท้าทาย รายได้ดีแต่ต้องบริหารเวลาให้เป็น
 
อาชีพแอร์โฮสเตสเหมาะกับใคร ?

     ต้องเป็นผู้ที่มีบุกคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องสวยก็สามารถเป็นแอร์โฮสเตสได้ แต่ต้องมีความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ ยืน เดิน นั่ง ไหว้ เป็นผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ตรงต่อเวลา เพราะว่าเรื่องเวลากับงานด้านนี้สำคัญมาก ถ้าน้องๆไม่ตรงต่อเวลานี่ทุกอย่างพังหมดเลยที่น้องพยายามมา
 
พื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นศูนย์ อยากเป็นแอร์โฮสเตสต้องทำอย่างไร ?

     เรื่องพื้นฐานภาษาอังกฤษอาจารย์เชื่อว่าเราทุกคนเรียนรู้กันได้ ตอนนี้นักศึกษาในคณะนี้มีเยอะมากค่ะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาเลย เรามาเริ่มนับ 1 ไปด้วยกัน แต่ว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วนักศึกษาต้องพร้อมที่จะเรียน พร้อมที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ อยู่ในวงการนี้ยังไงก็ต้องได้ภาษา ที่วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CADT) เราใส่ใจในด้านภาษามากจึงมีการจัดสอบ TOEIC เพื่อติดตามพัฒนาการของนักศึกษาตลอด 4 ปี แสดงว่าเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจากวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CADT) ไม่ต้องไปวิ่งสอบอีก เอาคะแนนไปยื่นสมัครงานได้เลย


UploadImage

เจาะลึกความแตกต่างสาขาธุรกิจการบิน (Aviation Business)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน เราเน้นการสอนแบบ 50 : 50 คือมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการจัดการธุรกิจการบิน เน้นงานบริการควบคู่ไปกับเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการและการปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบินได้เป็นอย่างดี เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น และการบริการภาคอากาศ

การันตีเรียนจบเป็นได้มากกว่าแอร์โฮสเตส กับ “สาขาธุรกิจการบิน” 


UploadImage     พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คงเป็นอาชีพแรกๆที่นักศึกษาอยากจะทำเมื่อจบการศึกษา  แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาขาธุรกิจการบิน เราสามารถออกไปประกอบอาชีพได้มากกว่านั้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น และการบริการภาคอากาศ เช่น พนักงานฝ่ายการโดยสาร พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด เป็นต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน
 
          ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ไม่น่าเชื่อเลยนะค่ะว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) เมื่อสำเร็จการศึกษาไปจะทำงานได้ทั้งภาคพื้น และบนอากาศยาน แต่ที่พิเศษสุดๆ เราไม่ต้องมาเครียดเรื่องสอบ TOEIC เลยที่นี่เขาจัดสอบให้ทุกเทอมเลยที่เดียว เรียกได้ว่าครบสูตรเรียบจบพร้อมสมัครงานได้เลย


ข้อมูลเพิ่มเติม 

   - เว็บไซต์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)