สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ถาม-ตอบทุกข้อสงสัย เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage

     ผ่านไปกันแล้วนะค่ะ สำหรับการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดให้ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ (ประจำปีการศึกษา 2560)

การเข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูล การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่

     1.กรอก = เลขประจำตัวประชาชน  
                                                      
     2.รหัสผ่าน = รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ จะได้รับรหัสดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

UploadImage


       สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้
 
ตอบทุกข้อสงสัย เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2560

 Clearing House คำถามที่ 1 : รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ คืออะไร ?คำถามที่ 2 : เมื่อผ่านรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริงเฮาส์ ต้องยืนยันสิทธิ์ทุกคนหรือไม่ ?คำถามที่ 3 : ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์เมื่อไหร่ ?คำถามที่ 4 : ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่ไหน ?คำถามที่ 5 : ใช้อะไรในการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์บ้าง ?คำถามที่ 6 : ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้หรือไม่ ?คำถามที่ 7 : ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วสามารถสละสิทธิ์ได้หรือไม่ ?
คำถามที่ 8 : ผลของการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์คือ ?คำถามที่ 9 : อยากสละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ต้องทำอย่างไร ?คำถามที่ 10 : ผลของการไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์คำถามที่ 11 : ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ไปแล้ว ยังสมัครโครงการรับตรงได้อยู่หรือไม่


 


มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (ประจำปีการศึกษา 2560)

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยนครพนม

          - มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

          - มหาวิทยาลัยทักษิณ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยทักษัณประสงค์เข้าร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูประกาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage