สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"นิติศาสตร์+ดิจิทัล" พร้อมก้าวสู่นักกฎหมาย 4.0 เปิดประตูสู่งานใหม่บนโลกดิจิทัล

     เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” อาจจะเป็นคำทุกคนคงได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้ว ในปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาประเทศปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ
 
UploadImage

     ขณะที่รัฐบาลเร่งพัฒนาประเทศปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทางด้านสถาบันอุดมศึกษาหรือ มหาวิทยาลัยก็ต้องพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต ผศ.ทัชชภร  มหาแถลง อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่าในยุคก่อนการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตย์ จะเน้นไปทางด้านกฎหมายเพรียว หมายความว่าเฉพาะเด็กที่เรียนนิติศาสตร์เท่านั้นถึงจะได้เรียนในส่วนนี้ ก็คือจะเป็นตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอายา กฎหมายวิแพ่งและกฎหมายวิอาญา (วิธีพิจารณาความแพ่ง) รวมถึง พ.ร.บ ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป สามารถรับรู้ทุกข่าวสารได้เพียงแค่ปลายนิ้ว จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคนเราสามารถทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้เพียงแค่ปลายนิ้วเช่นกัน ทางคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงร่วมกันพัฒนาปรับปรุงรายวิชาการสอน โดยจะเพิ่มเนื้อหารายวิชาทางกฎหมายเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับกฎหมาย ดิจิทัลและกฎหมายทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจโดยเราจะเน้นไปทางนี้มากขึ้น

UploadImage

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  จัดโครงการ “Job Feed : ข้อมูลอาชีพด้านกฎหมายผ่านช่องทาง Online” เตรียมความพร้อมนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการหาช่องทางในการสมัครงานด้านกฎหมายและการเขียนใบสมัครงานด้านกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณกิตติ เป้าอันพงษ์กูล จากบริษัท JobTopGun เว็บไซต์สมัครงานและจัดหางานชั้นนำ ที่รวบรวมตำแหน่งงานในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยไว้มากที่สุด และ อาจารย์พีรพัฒน์ พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบรรยายแนะนำการทำ resume ผ่านช่องทางออนไลน์ (Job Feed) สมัครงานด้านกฎหมายที่ดี จบไปการันตีมีงานทำแน่นอน ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

UploadImage

คุณกิตติ เป้าอันพงษ์กูล จากบริษัท JobTopGun
 

UploadImage

อาจารย์พีรพัฒน์ พรหมมาศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


     ประเทศจะก้าวไปข้างหน้าต้องอาศัยพึ่งพาหลากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญก็คือ นิสิต หรือนักศึกษารุ่นใหม่ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปอย่างสมบูรณ์แบบ และก้าวออกไปเป็นรั้วของชาติที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 

UploadImage

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

    
ทุนเรียนเป็นนักกฏหมายดิจิทัล รองรับประเทศไทย 4.0

    - เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม