สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Start ให้ติด ต้อง Start up กับวิศวะศรีปทุม

UploadImage

มีคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการหรือที่เรียกว่ากลุ่ม “Startup” มากมายซึ่งปัจจุบันมีกระแสแรงอย่างต่อเนื่อง แต่การจะเข้าสู่ธุรกิจ Start Up ในยุคนี้ นอกเหนือจากแรงบันดาลใจที่ได้ทำในสิ่งที่รักแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องคิด วางแผนธุรกิจ และหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ 
 

หากรู้หรือตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกว่าอยากทำอาชีพอะไร หรืออยากจะเป็นผู้ประกอบการ ก็ต้องวางแผนเลือกเรียนในคณะหรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจัง  เพราะจะทำให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นและได้นำไปใช้จริงๆ  เพราะสิ่งที่เรียนจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยากจะทำ เพื่อได้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น เช่น สนใจเรียนด้านไอที ก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดคิดค้นแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์และสร้างความแตกต่างได้ เรียนด้านวิศวะก็สามารถเป็นนักประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Freelance) หรือผันตัวไปเป็นผู้การประกอบธุรกิจทางด้านวิศวกรรมได้ไม่ยาก  อาทิ จบด้านยานยนต์ เครื่องกล ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมรถ การแต่งรถ หรือ ค้าขายอุปกรณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรม จบด้านโยธา ก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง เช่นการเป็นผู้รับเหมา งานบริการหรือธุรกิจขายวัสดุ ซึ่งงานวิศวกรรมทุกๆสาขาวิชาจะมีโอกาสงานเสมอ เนื่องจากตราบใดที่เมืองยังขยาย ธุรกิจของประเทศยังเติบโต งานวิศวกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานหลักในทุกๆภาคเศรษฐกิจ ก็จะขยายขยายตัวไปด้วย ดังนั้น START UP ให้ติด กับงานวิศวกรรม จึงไม่ใช่เรื่องยาก
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นสาขาวิชาที่มีผู้เลือกเรียนมากที่สุดสาขาหนึ่ง เนื่องจากสามารถรับประกันได้ว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วจะมีความต้องการรองรับ ทั้งการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ การเป็นวิศวกรมืออาชีพ สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันเป็นปีที่ 47 ของการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา ตรี โท และ เอก โดยมีรอบการเรียนทั้งรอบในเวลาราชการสำหรับนักศึกษาทั่วไป และ รอบนอกเวลาราชการสำหรับมืออาชีพที่ทำงานเต็มเวลา มีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่ทรงคุณวุฒิและเป็นวิศวกรมืออาชีพจำนวนมาก

 

ในปีหนึ่งๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีคุณภาพเข้าสู่หน่วยงานราชการและเอกชน และมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในทุกๆวงการจำนวนมาก ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้การรับรองปริญญาจาก สภาวิศวกร มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้จบการศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ได้ และในปีการศึกษา 2560 ใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปรับปรุงทุกหลักสูตร ให้มีความทันสมัย และเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สู่ความท้าทายของ Thailand 4.0 มากขึ้น
 


UploadImage


พี่ก๊อต- พัทชรัตน์ เขตประเสริฐกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของบริษัท Uniflow Engineering (Thailand) CO., LTD. เล่าว่า เรียนที่ศรีปทุมเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิด พอเรียนจบก็ได้ความรู้มามากมาย และก็เป็นความต้องการที่เราชอบในสาขานี้ ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาเปิดธุรกิจของตัวเอง ทุกวันนี้มีคุณภาพชีวิตเป็นอิสระ เพราะไม่ต้องแข่งขันกับใคร มีบริษัททำงานของตัวเองซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมตริก รับออกแบบเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และรับแก้ไขปัญหาระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม เพียงแค่นี้ก็อยู่ได้แบบสบาย อยากฝากถึงน้องๆ ทุกคน การเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต อยากให้มีจุดเริ่มต้นที่ดี แล้วทุกอย่างจะนำพาให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

 

UploadImage

 

ด้านพี่เอ๋- สุรศักดิ์ จำรัสการ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานบริหารเครืออาสา นักธุรกิจที่จบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับยอดรายได้รวมบริษัท มากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี และเป็นที่ปรึกษาและร่วมทุนอีกหลายบริษัท กล่าวฝากถึงน้องๆ ที่สนใจอยากเป็นวิศวกรว่า การเรียนและการทำงานเป็นวิศวกรไม่ใช่เเค่ความเท่ห์แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง วิชาชีพอื่นพลาดอาจจะมีคนบาดเจ็บ ล้มตายบ้าง แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่ต้องตั้งใจเรียน ทุ่มเทกับการฝึกฝนตัวเอง หมั่นเรียนรู้ เรียนเป็นทีมกับกลุ่มเพื่อนๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นคณะที่เรียนยาก แต่สนุกและคุ้มค่าที่จะเรียน จบมามีงานทำแน่นอนและมีรายได้ดี มีโอกาสจะทำธุรกิจของตัวเองอีกด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ ประกอบการ และรัฐวิสาหกิจ ทำให้ปัจจุบันมีผู้บริหารระดับสูงในหลายหน่วยงานที่จบจากคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นี่คือความภูมิใจที่สามารถตอบคำถามทุกคนที่ถามว่า ประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อย่างไร คำตอบคือการที่ศิษย์มีวันนี้ เพราะได้ครูดี  ที่สำคัญอยากบอกทุกคนว่าผมจบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ

 

สำหรับผู้เป็นวิศกรมืออาชีพอย่าง พี่แบงค์ กลับมาย่อยอด .โท คณะวิศวกรรมโยธา รุ่นปัจจุบัน กล่าวว่า ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรโยธา โดยจบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเข้ามาศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นเดิม แต่ก่อนเลือกเรียนครั้งแรก ได้ศึกษาในเรื่องความพร้อมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีให้ไม่ว่าจะเรื่องบุคลากรที่อาจารย์หลายคนเป็นคนดังระดับประเทศ สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงห้องแล็ปที่มีความทันสมัย ฯลฯ ทำให้ตัดสินใจมาเรียนที่นี่จนจบการศึกษา และตอนนี้กลับมาเรียนระดับปริญญาโทอีกครั้งเพราะประทับใจที่ได้สิ่งดี ไปใช้ในการทำงานเยอะมาก จากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างมาก และอยากได้ทักษะด้านนี้อีก จึงเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยนี้ อีกทั้งสาขาวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความน่าสนใจ เพราะก่อตั้งมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนานกว่าสี่สิบปี จึงมีศิษย์เก่ามากมาย ซึ่งแต่ละท่านก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หลายคนเป็นผู้บริหารหรือทำธุรกิจของตัวเองประสบความสำเร็จก็เยอะมาก มีเครือข่ายจำนวนมากที่คอยช่วยเหลือกันตลอดเวลา อยากฝากน้องๆ ที่สนใจจะเรียนวิศวะว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจมาก มาเรียนแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน

 

พกความมุ่งมั่นเพื่อความฝันเป็นวิศวกรมืออาชีพ หรือ “Start Up” หน้าใหม่ เริ่ม Start ก้าวแรกอย่างมั่นคง ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สมัครเรียนพร้อมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00 – 17.00 . หรือ คลิกเข้าไปดูข้อมูลสาขาวิชาได้ที่