สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประจำปีการศึกษา 2560)

UploadImage

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่


UploadImage

ดาวน์โหลดเอกสารจุฬาฯ ปรับรับเพิ่มจำนวนที่นั่งแอดมิชชัน 60 คลิกที่นี่ ล่าสุด (ณ 25 พฤษภาคม 2560)

UploadImage
UploadImage
UploadImage
   จำนวนที่รับ จากเดิม 1,761 ที่นั่ง เพิ่มจำนวนรับ คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็น 80 ที่นั่ง รวมจำนวนที่รับใหม่เป็น 1,831 ที่นั่ง

(ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แจ้งแก้ไขยอดการรับผ่าน #แอดมิชชัน 60 รหัส 0004 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 80 คน)

UploadImage
UploadImage
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่  
         

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   - 
วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60

   - 
วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60