สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (แพทย์ พยาบาล เภสัช ทันตะ ฯลฯ)