สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลมีเดีย ฯลฯ)