สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP กลุ่มคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา ฯลฯ)