สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP มหาวิทยาลัย ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ วันที่ 17/05/2560

UploadImage

===================================มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ วันที่ 12/05/2560
 
UploadImage

===================================มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ วันที่ 10/05/2560

UploadImage


===================================

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 09/05/2560

UploadImage

===================================

 

 
ขั้นตอนสมัครแอดมิชชัน 60 (ตั้งแต่เริ่มจนจบ)
ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลดฟรี 
วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60 
วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60 โดยอาจารย์ก้อง ศักดา นักวิเคราะห์โอกาสสอบติดแอดมิชชั่น อันดับหนึ่งของประเทศ 
ประกาศผลสอบ o-net 60 ม.6 สทศ. ประกาศแล้ว!!! คะแนน สอบโอเน็ต 60 ปีการศึกษา 2559 
ประกาศผล gat pat 60 ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2 และ ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1