สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ประจำปีการศึกษา 2560)

UploadImage

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ในระบบแอดมิชชัน (ประจำปีการศึกษา 2560)  คลิกที่นี่ 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน

UploadImage

จำนวนที่รับ รวม 1,320 คน

           - สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 20 คน
           - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 150 คน
           - สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 400 คน
           - สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 คน
           - สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 50 คน
           - สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 140 คน
           - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 40 คน
           - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 180 คน
           - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 คน
           - สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จำนวน 60 คน
           - สำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 110 คน
 
           ***หมายเหตุ ยอดรับ รวม 1,320 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่านรอบแอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จากรอบรับตรง ที่จะมารับเพิ่มในรอบแอดมิชชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
  - 
วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60

   - 
วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60