สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!!! #dek61 Timeline การรับสมัครของมหาวิทยาลัยแรกกับ ระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ 2561

     อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จาก Facebook Page ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ลงระยะเวลาการรับสมัคร ในระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ 2561 โดยจะแบ่งเป็น 4 ช่วงดังต่อไปนี้

UploadImage

     ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงพี่ทีมงาน AdmissionPremium จะมาคอยอัปเดตให้น้องๆ อย่างต่อเนื่องนะคะ