สอบเข้ามหาวิทยาลัย

องค์กรในยุค 4.0 คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และมีกระบวนการคิดแบบนักนวัตกรรมเท่านั้น

UploadImage
     ความคิดคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ความคิดล่องลอยอยู่ภายในใจ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกไปอย่างรวดเร็วและมากมาย ด้วยการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นนวัตกรรม นวัตกรรมใหม่กลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้งาน เพิ่มศักยภาพ ให้ความสะดวกสบาย แล้วในที่สุด สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาก็ค่อยๆ ย้อนกลับมากำหนดความคิดของเรา เป็นวงเวียนที่หมุนเร็วขึ้น เร็วขึ้น โลกจึงหมุนไปด้วยนวัตกรรมใหม่ จนเราแทบจะตามไม่ทัน 

     เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนแปลงไป แน่นอนว่าภาคธุรกิจก็ต้องได้รับผลกระทบ และต้องหาทางปรับตัวตาม พฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมใหม่ สินค้า บริการ รวมไปถึงโมเดลธุรกิจ และกระบวนการทำงานแบบใหม่ แบบไม่มีวันหวนกลับคืน 

     องค์กรธุรกิจที่สามารถปรับตัวตามนวัตกรรมใหม่ได้ดีกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอด และถ้าต้องการจะเป็นผู้นำ เอาชนะการแข่งขัน ก็ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างและเป็นเจ้าของนวัตกรรมเสียเอง การริเริ่ม บ่มเพาะ และสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในองค์กร จะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่า ‘นวัตกรรม’ ไม่ใช่เพียงแค่โปรดักต์ไอเดียแต่ละชิ้นๆ 

     แต่มันคือกระบวนการคิดและการทำงานทั้งหมดขององค์กร ทุกความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถกลายเป็นนวัตกรรม เราอาจจะต้องคิดออกมาเป็นสิบเป็นร้อยไอเดียเด็ดๆ แล้วจึงคัดเลือกเพื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมได้สำเร็จ คำถามคือ ไอเดียไหนล่ะ? และเราจะนำมาต่อยอด พัฒนาให้กลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมาได้อย่างไร? 

     องค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่งจึงเริ่มจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรมของตัวเอง รวบรวมคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มาระดมสมองคิดค้น รวมไปถึงการปรับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เอื้อต่อการผุดกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างแท้จริง 

     คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีกระบวนการคิดแบบนักนวัตกรรมที่แท้ จะกลายเป็นพลังที่แท้จริงขององค์กรยุคต่อไป แล้วนวัตกรรมจะสามารถต่อยอดตัวเองไป โดยมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เบื้องหลัง มันคือประกายไฟที่ทำให้สร้างสิ่งใหม่ในความจริง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และการก่อเกิดนวัตกรรมในธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 

UploadImage

     บุคคลคนแห่งยุคสมัย กูรูแห่งความคิดสร้างสรรค์ เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกูรูแห่งนวัตกรรม รศ. ดร. วินเซ็นต์ ริเบียร์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร Master in Business Innovation (MBI) Bangkok University Creative Center (BUCC) .

     สถานที่ที่รายล้อมไปด้วยประกายความคิดใหม่ๆ และคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังกาย พลังสมอง จุดยืนในเรื่อง Creative University ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นต้นน้ำของการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง และใช้ได้ในความเป็นจริง เมื่อตีความให้สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งนวัตกรรม ว่ามันคือการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริง 

UploadImage

ขอขอบคุณ : a day BULLETIN
เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล, ปริญญา ก้อนรัมย์ 
ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร
สไตลิสต์ : Hotcake