สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดต Timeline 5 รอบ สอบเข้ามหาวิทยาลัย 61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
 
คำถามที่หลายคนสงสัย 

     1.การให้ โควตา ยังมีอยู่ แต่จะไม่ได้จัดสอบ โควตา

     2.คะแนนสอบที่จะนำมาคัดเลือก
จะใช้ วิชาสามัญ (สายวิทย์ 7 วิชา สายศิลป์ 5 วิชา) และ บางคณะ/สาขาวิชากำหนดเพิ่ม เช่น GAT PAT1 PAT3 - PAT7 วิชาเฉพาะ (วิจิตรศิลป์ ศึกษาฯ ศิลปะ) 

     3.นักเรียนจะต้อง สมัครสอบ กับ สทศ. และ สมัครขอรับการคัดเลือกกับ มช. เป็นการสมัครแยกจากกัน

     4. มช. เปิดรับสมัครกี่รอบ แต่ละรอบมีสัดส่วนเท่าไหร่ ?

        -  รอบที่ 2           50%
        -  รอบที่ 1,3,5     30-40%
        -  รอบที่ 4           10-20%โครงการใหม่ที่คณะนำเสนอ

     1.โครงการนักรัฐประศาสนศาสตร์ช้างเผือก
     2.โครงการหมอฟันคนดี
     3.โครงการผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร
     4.ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ (นิติศาสตร์)
     5.ผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ (นิติศาสตร์)

อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง กำหนดการรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www3.reg.cmu.ac.th


*** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางทีมงาน AdmissionPremium จะมาอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องค่ะ