สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักกฎหมาย 4.0 เปิดประตูอาชีพผ่านโลกออนไลน์

     ประเทศไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจหลายส่วนจึงต้องมีการปรับตัวให้ทัน การศึกษาก็ต้องปรับตัวเองเช่นกัน เพราะการสอนในยุคนี้จำเป็นต้องปรับตัว สอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียวโดยไม่สอนให้คิดนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับนักกฎหมาย โดยจะต้องสอนให้นักศึกษาปรับวิธีการคิดของนักศึกษาใหม่ โดยเน้นให้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งของประเทศและของโลก การเตรียมความพร้อมของคณะนิติศาสตร์เพื่อสร้างนักกฎหมายในยุคไทยแลนด์ 4.0 


   “อาชีพนักกฎหมาย” เป็นอาชีพที่หากไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นดาบสองคมเพราะถ้าหากว่ารู้กฎหมายจุดอ่อนและข้อบกพร่องของกฎหมายอาจจะนำไปสู่การใช้กฎหมายในทางที่ผิดได้หรือใช้ในทางที่เป็นนอวิชา ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่การสอนกฎหมายต้องมีอย่างยิ่งคือการสอนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองและต่อสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสูงในการประกอบอาชีพนั้น นักกฎหมาย+ยุคเทคโนโลยีดิจิตอล

     พี่แม็ค (ศิวดล ตุลาคุณากรณ์) อาชีพทนายความ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาว่า จากประสบการณ์การทำงานของพี่แม็ค 6 ปีที่ผ่านมาในยุคนักกฎหมาย 4.0 พี่แม็คทำงานด้วยระบบอินเตอร์เน็ตมาโดยตลอด เช่นเวลาพี่แม็คไปศาลก็จะใช้โทรศัพท์หรือ i-pad ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับนักกฎหมายสมัยก่อนที่ยังต้องถือเอกสารเป็นแฟ้มเพื่อถือไปศาล ยิ่งในปัจจุบันศาลเริ่มใช้ระบบ 4.0 มากขึ้นในการยื่นฟ้องคดี ศาลจะรับฟ้องผ่านระบบออนไลน์แล้ว น้องๆไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศาล หรือเวลาคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลต่างๆ ก็สามารถที่จะคัดถ่ายได้ทั่วประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในสมัยที่พี่แม็คเรียนหนังสืออยู่ยังไม่มีระบบ 4.0 การค้นคว้าตำรายังต้องศึกษาอยู่เหมือนเดิม


 

เรียนเป็นนักกฏหมาย 4.0
กฏหมายปัจจุบัน + กฏหมายดิจิทัล + รองรับประเทศไทย 4.0

รับทุน 30,000 บาท

สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 / กศน./ ปวช. และ ปวส.


สนใจสมัครรับทุน คลิก