สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติจำนวนรับแอดมิชชัน จำนวนสมัครและชำระเงิน Admission60

สถิติจำนวนรับแอดมิชชัน จำนวนสมัครและชำระเงินของการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีสรุปตัวเลขดังนี้

จำนวนรับสมัครแอดมิชชัน 109,129 คน
จำนวนผู้สมัครและชำระเงิน 81,230 คน
ในขณะที่จำนวนรับในแต่ละปีมีมากกว่าน้องๆ ที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยเสมอ แต่กลับมีน้องๆ หลายคนที่หลุดแอดเช่นกัน สาเหตุมาจากการที่มีบ้างคณะ สาขา ที่เป็นที่นิยมมาก ทำให้เกิดการกระจุกตัว จนเกินจำนวนรับนั้นเอง


สถิติการรับสมัครแอดมิชชัน จำนวนรับ จำนวนผู้สมัครและชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกย้อนหลัง