สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อมูลเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2559

UploadImage
ดาวน์โหลด PDF ที่นี่ ไฟล์แนบ
กำหนดการและขั้นตอนในการดำเนินงาน ระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์

UploadImage
UploadImage

รายชื่อที่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์ (Clearing-house) 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  http://www.chula.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://www.ku.ac.th
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  http://www.cmu.ac.th
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ  http://www.tsu.ac.th
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  http://www.kmutt.ac.th
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.tu.ac.th
8. มหาวิทยาลัยนครพนม http://www.npu.ac.th
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  http://www.pnu.ac.th
10. มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://www.mfu.ac.th
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
14. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  http://www9.si.mahidol.ac.th
15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า http://www.pcm.ac.th
16  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ http://www.cpru.ac.th
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://www.pbru.ac.th
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ http://www.vru.ac.th
19. มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
20. มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siam.edu
21. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
22. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่   http:www.northcm.ac.th
23. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
http://www.northbkk.ac.th/
24. มหาวิทยาลัยปทุมธานี http://www.ptu.ac.th/
25. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก http://www.southeast.ac.th/
26. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ http://www.svit.ac.th/

โปรแกรมรวมรายชื่อโครงการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดภาพข้อมูล infographic ตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ
ประกาศข้อมูลเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบข้อมูลเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่