สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดข้อสอบ O-NET เด็ก ม.6 ปี 60 ออกกี่ข้อ? ออกอะไรบ้าง?


          เผยออกมาแล้ว! รูปแบบข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 โดยปีนี้มีสิ่งที่แตกต่างไปจากข้อสอบของปีการศึกษา 2559 อยู่สองส่วนก็คือ

- วิชาคณิตศาสตร์ : เพิ่มส่วน “ข้อสอบระบายคำตอบ” จาก 8 ข้อ เป็น 12 ข้อ คะแนนจาก 20 คะแนนเพิ่มเป็น 30 คะแนน

- วิชาวิทยาศาสตร์ : ลดจำนวนข้อลงจากเดิม 80 เหลือเพียง 50 ข้อ  และ “ข้อสอบปรนัย หลายตัวเลือกมากกว่า 1 คำตอบ” จาก 12 ข้อ เป็น 8 ข้อ
 

รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแตละรายวิชาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 ส่วนเนื้อหาข้อสอบในแต่ละวิชาสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> ไฟล์แนบ

ข้อมูลจาก : สทศ.