สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กสพท '61 TCAS รอบที่ 3 จำนวนรับและกำหนดการ

กสพท. ปีการศึกษา 2561 อัปเดตจำนวนรับ จากการแถลงการของ กสพท. ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 จำนวนรับรวม 2,666 ที่นั่ง เราไปดูกันเลยดีกว่าว่า มหาวิทยาลัยไหน เปิดรับคณะอะไร จำนวนกี่ที่นั่งกันบ้าง


คณะแพทยศาสตร์

1.คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับ 20 คน
2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 182 คน 
3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับ 30 คน 
4. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับ 80 คน 
5. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 65 คน 
6. คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับ 30 คน 
7. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับ 154 คน 
8. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  รับ 20 คน 
9. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับ 270 คน 
10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คน 
11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ 15 คน
12. คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 คน
13. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับ 40 คน  
14. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รับ 68 คน
15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย รับ 60 คน 
16. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง รับ 40 คน
17. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับ 12 คน
18. คณะเเพทยศาสตร์ ม.บูรพา รับ 32 คน
19. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง รับ 28 คน
20. คณะเเพทยศาสตร์ ม.สยาม รับ 15 คน


คณะทันตแพทยศาสตร์

21. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 85 คน 
22. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับ  83 คน 
23. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับ  25 คน 
24. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับ 20 คน 
25. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 55 คน 
26. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับ 15 คน 
27. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 25 คน 
28. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับ 10 คน
29. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับ 10 คน


คณะสัตวแพทยศาสตร์

30. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 150 คน  
31. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับ 15 คน 
32. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับ 25 คน 
33. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร รับ 10 คน 
34. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับ 40 คน 
35. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับ 12 คน
36. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับ 10 คน
37. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับ 10 คน


คณะเภสัชศาสตร์

38. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 75 คน 
39. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ(สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) รับ 80 คน 
40. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล รับ 140 คน 
41. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับ 80 คน 
42. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 20 คน 
43. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) รับ 20 คน
44. คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) รับ 20 คน
45. คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) รับ 10 คน
46. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 30 คน 
47. คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร (สาขาวิชาบริบาทเภสัชกรรม) รับ 20 คน 
48. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) รับ 10 คน
49. คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา รับ 60 คน
50. คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 30 คน
51. คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) รับ 40 คน
52. คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 40 คน


คุณสมบัติของผู้สมัครกำหนดการ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย : โครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และผู้สมัครทั่วไป
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 
รายละเอียด :  เกณฑ์ในการคัดเลือก

กระบวนการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ทั่วไปดาวน์โหลดไฟล์ PDF 

TCAS ปีการศึกษา 2561
ประกาศผล กสพท. 60 อัพเดทข้อมูลก่อนใคร ดูคะแแนนย้อนหลังเฉือนกันที่ทศนิยม
เว็บไซต์ กสพท.