สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมช่องทาง ประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560


     สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 หรือ ประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ใน วันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีกำหนดการดังนี้

           เวลา 11.00 น. :  แถลงข่าว การประกาศผลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูลที่แถลงข่าว ประกอบด้วย สถิติคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด สถิติคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด  สถิติการผ่านการคัดเลือกและนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด)

          เวลา 15.00-17.00 น. :  ผู้ร่วมประกาศผล จำนวน 10  ราย รับไฟล์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          เวลา 18.00 น. : ประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่าน 10 เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล และ เว็บไซต์ ทปอ.

 
ช่องทางการประกาศผลแอดมิชชัน (ประจำปีการศึกษา 2560)

           ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ ทปอ.  คลิกที่นี่ 

           ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล จำนวน 10 เว็บไซต์ เช่น 

              - Admission Premium เช็กผล คลิกที่นี่           - บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (sanook.com)    

           - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

           - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

           - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ทรูปลูกปัญญา

           - บริษัท Mass Media Solution Co.,Ltd (unigang.com)

           - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (campus-star.com) 

           - บริษัท I EDUCATION ZONE CO., LTD. (eduzones.com) 

           - บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

 
ข้อมูลที่ใช้เช็กผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

          - เช็กผลแอดมิชชัน ที่ 10 เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล ใช้ เลขที่สมัคร 7 หลัก เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (น้อง ๆ ที่ลืม เลขที่สมัคร 7 หลัก คลิกที่นี่ )

          - เช็กผลแอดมิชชัน ที่ เว็บไซต์ ทปอ. ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ เลขที่สมัคร 7 หลัก (น้อง ๆ ที่ลืม เลขที่สมัคร 7 หลัก คลิกที่นี่ )

รูปแบบและข้อมูลการประกาศผลแอดมิชชัน (ประจำปีการศึกษา 2560)

          - ประกาศผลแบบรายบุคคลเท่านั้น ไม่มีการประกาศรายชื่อรวมเป็นรายคณะหรือรายมหาวิทยาลัย

          - การประกาศผลที่ เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล

           หากแอดมิชชันติด จะแสดงผล ข้อมูลรหัสคณะ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ติด

           หากแอดมิชชันไม่ติด จะแสดงผล ไม่พบข้อมูล ให้ตรวจสอบผลการคัดเลือกอีกครั้งที่ เว็บไซต์ ทปอ. (http://http://a.cupt.net/)

          - การประกาศผลที่ เว็บไซต์ ทปอ. จะแสดงข้อมูล อันดับการเลือกทั้งหมดของผู้สมัคร , คะแนนคัดเลือกของผู้สมัคร ในแต่ละอันดับ พร้อมข้อมูลกำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

           หากแอดมิชชันติดในอันดับใด จะแสดงผล ผ่านการคัดเลือก ในอันดับนั้น 

           หากแอดมิชชันไม่ติด จะแสดงผล ไม่ผ่านการคัดเลือก ในทุกอันดับ (กรณีในอันดับใด ไม่ผ่านการคัดเลือก เพราะผู้สมัคร มีคะแนน O-NET หรือ GAT/PAT ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET หรือ GAT/PAT ที่รหัสคณะ นั้นๆกำหนดไว้ จะแสดงผล ไม่ผ่านการคัดเลือก เพราะ ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา กำกับไว้ด้วย)

ขอขอบคุณ : P'dome AdmissionPremium