สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Update รูปแบบการรับเข้าศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2561

     
     ผ่านไปแล้วกับเทศกาลแอดมิชชัน 60 หวังว่าน้องๆจะได้เข้าศึกษาในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ถ้าหากใครไม่ผ่านการคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยทั้งของ รัฐบาลและเอกชนก็มีรับตรงหลังแอดอีกมากมายหลายที่นั่ง

     แต่ในขณะเดียวกันก็มีน้องๆ #dek61 อินบ็อกซ์ เข้ามามากมายเกี่ยวกับ "ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุมดมศึกษา TCAS" ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าจะเข้าร่วม TCAS'61 หรือไม่ พี่ทีมงานได้โทรไปสอบถามรายละเอียดมาให้น้องๆแล้ว โดยสรุปได้ว่า "ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ไม่ได้เข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุมดมศึกษา TCAS (ปีการศึกษา 2561) โดยการรับเข้าศึกษาจะเป็นแบบรับตรง ระยะเวลาการรับสมัครจะคล้ายๆกับปีที่ผ่านมา แต่จะเพิ่มในเรื่องของทุน และโควตาให้น้องๆมากขึ้น ในปีการศึกษา 2561"

โครงการรับตรงศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (ปีการศึกษา 2560)