สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ยังต้องทนกันต่อไปนะเด็กๆ เพราะ ทปอ. ยืนยัน ใช้มติ เปิด-ปิดเทอมตามอาเซียนต่อไป! แต่มหาวิทยาลัยแก้ไขเองได้


จากบทความที่แล้ว ที่เราได้นำเสนอข่าวน่าดีใจไป ส.ค.ศ.ท. ขอกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม ไม่ตามอาเซียน เหตุอากาศร้อน ค่าไฟพุ่ง นศ.ไม่มีที่ฝึกสอน แต่ล่าสุด สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ออกมายืนยันว่า มติที่ประชุมของ ทปอ. ยังคงยึดเวลาเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความเป็นสากล 
แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจาก สภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ส.ค.ศ.ท. ว่าอาจส่งผลต่อระบบการเรียนการสอนวิชาชีพครูอย่างมาก โดยเฉพาะการฝึกสอนที่เวลาไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เพราะเปลี่ยนมาเปิดการเรียนการสอนช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นฤดูร้อน


โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานทปอ. ยืนยันว่าจะยังใช้เวลาเปิด-ปิดเทอมตามอาซียนต่อไปเพื่อความเป็นสากล โดยเสนอแนวทางให้ทางคณบดีปรึกษากับอธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขเองได้ เนื่องจากมติของ ทปอ. เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ส่วนแต่ละมหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ก็สามารถทำได้เพราะ มติของ ทปอ. ไม่ได้เป็นมติชี้ขาด
จากนี้ทาง ส.ค.ศ.ท. เตรียมนำมติคัดค้านการเปิด-ปิดเรียนตามอาเซียนเสนอต่อ ทปอ. และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้พิจารณาและศึกษาในเชิงลึก ตามหลักสูตรของแต่ละภาควิชาอีกครั้ง สรุปแล้ว น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ต้องภาวนาให้มหาวิทยาลัยของตัวเองเห็นใจและเห็นข้อเท็จจริง พิจารณาการเปิด-ปิดเทอมตามสภาพการณ์ของประเทศเรากันต่อไปนะจ๊ะ
ที่มา : www.pptvhd36.com
ภาพประกอบจาก : www.chula.ac.th