สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัครสอบ ชิงทุนเรียนดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ามาสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

     ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เท่านั้น และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร

       - เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม ถึง  13 สิงหาคม ทางเว็บไซต์ http://dpu.ac.th
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 16 สิงหาคม 2560 http://www.dpu.ac.th/register/
       - สอบข้อเขียน 20 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
       - ประกาศผลสอบ 23 สิงหาคม 2560
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่