สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS61 จุฬา - รวมสรุปข้อมูล จุฬา TCAS รอบที่ 1 (ยื่น Portfolio) สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยแผนการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 1 แบบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

สามารถดูข้อมูลสรุปจากรูปภาพด้านล่างนี้ หรือดูแบบแยกโครงการได้ผ่านทาง โปรแกรมค้นหารับตรง / TCAS ในเว็บไซต์ของเรา
 

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผ่านรอบที่ 1 Portfolio


** เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็น ทางการในแต่ละรอบ **
ข้อมูลจาก : ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย