สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 สาขาวิชาชื่อไม่ Mass แต่สำคัญกับชีวิตมหาศาล

สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยที่คนรู้จัก เลือกเรียน และได้รับความสนใจ ส่วนใหญ่มักจะเป็นศาสตร์กระแสหลักอย่าง หมอ วิศวะ บัญชี หรือนิติศาสตร์ ฯลฯ
 
แต่ความจริงแล้ว ยังมีสาขาวิชาสำคัญที่ผสมผสานหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน หรือเป็นสาขาวิชาที่เฉพาะทางมากๆ วิชาเหล่านี้อาจไม่ใช่สาขาในฝันที่เด็กๆ จะนึกถึงเมื่อถูกถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร แต่กลับเป็นฟันเฟืองเบื้องหลัง และเป็นกลไกสำคัญในสังคมเราเลยทีเดียว
 
เราจึงลองรวบรวมสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย ที่ชื่ออาจจะไม่คุ้น ‘ไม่ mass’ แต่เป็นสาขาวิชาที่สำคัญไม่แพ้สาขาวิชายอดนิยมที่เราคุ้นเคย
 
 
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

เน้นในวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้องกับตาและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสายตาการมองเห็น และการประมวลผลของระบบการเห็นในมนุษย์ ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางเพื่อสั่งจ่ายและประกอบเลนส์ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพการเห็น
 
ในเร็วๆ นี้จะมาการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่ง กำหนดให้ร้านที่วัดสายตา ประกอบแว่น  คอนแทคเลนส์ รวมทั้งเครื่องช่วยการมองเห็นต้องมีนักทัศนมาตรประจำ ในขณะที่กว่า 99% ของร้านเหล่านี้ยังไม่มีนักทัศนมาตรประจำอยู่เลย ร้านแว่นในประเทศไทยมี 6,000 - 8,000 ร้าน แต่มีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยมีเพียง 88 คน อีกทั้งสาขาทัศนมาตรศาสตร์ ที่เป็นสาขาแพทย์ทางเลือกยังมีเปิดสอนเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ และสิ่งที่นักทัศนมาตรแตกต่างออกไปจากจักษุแพทย์ คือ นักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รักษาโรคที่เกี่ยวข้องทางกายภาพของตา

สาขานี้มีเรียนที่ไหนบ้าง คลิก
 
 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

สาขานี้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนคือ การจัดการกระบวนการ (Business Process Management) และการจัดการธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up Business) เหมาะสำหรับผู้ที่จะคิดทำธุรกิจออนไลน์ และต้องการเรียนรู้กระบวนการด้านธุรกิจ ด้านไอที สนุกกับเครื่องมือ Gadget ใหม่ๆ และเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ เน้นความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี การนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ในระหว่างการเรียน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการดิจิทัล

สาขานี้มีเรียนที่ไหนบ้าง คลิก
 
 
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

เป็นสาขาที่เรียนจบไปเพื่อประกอบอาชีพเป็น ‘นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)’ ซึ่งก็คือ ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลกระทบด้านการเงินของธุรกิจ โดยเฉพาะภาคบริการทางการเงิน เช่น บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
 
นักคณิตศาสตร์เป็นวิชาชีพที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก สามารถทำงานได้ทั่วโลก และการแข่งขันยังน้อย
 
จากการจัดอันดับอาชีพที่ดีที่สุด 200 อาชีพในสหรัฐอเมริกาปี 2017 โดย CareerCast พบว่า อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่อันดับที่ 11 เลยทีเดียว

สาขานี้มีเรียนที่ไหนบ้าง คลิก
 
 
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

เรียนเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับนามธรรม หรือความคิดเชิงทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ไปจนถึงระดับรูปธรรม เช่น ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ ทฤษฎีเครือข่าย รวมทั้งการศึกษาศาสตร์ทางด้านการแพทย์
 
ถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือคนที่คอยทำหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลในโรงพยาบาล ไปจนถึงสร้างสื่อสารสนเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั้นเอง

สาขานี้มีเรียนที่ไหนบ้าง คลิก

  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานการสาธารณสุขกฎหมายเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และจิตวิทยาในการทำงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และการบริการสุขภาพในสถานประกอบการ
 
หรือก็คือผู้อยู่เบื้องหลังสุขภาพที่ดีของคนทำงาน และค่อยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานด้วยนั้นเอง

สาขานี้มีเรียนที่ไหนบ้าง คลิก