สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร และ วิธีการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561 ! (เพื่อยื่น TCAS61 รอบที่ 3)
              และแล้วก็ถึงเวลาของน้องๆ ที่มีความฝันเป็นนิสิตแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ เพราะตอนนี้ฤดูการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 มาแล้ว!

              อย่างที่เราทราบกันว่าในปีการศึกษา 2561 นี้ กสพท เป็นส่วนหนึ่งของ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ดังนั้นปีนี้เลยจะมีความแตกต่างจากในปีที่ผ่านๆ มาเล็กน้อย.. อย่างแรกเลยคือในปีนี้ น้องๆ จะได้สอบทุกอย่างก่อน รู้ผลคะแนนแล้วค่อยเลือกว่าจะยื่นที่ไหนดี (ในปีที่ผ่านๆ มาต้องเลือกก่อนแล้วไปสอบ) ในตอนนี้ที่น้องๆ กำลังจะสมัครจึงเป็นการสมัครวิชาเฉพาะ เพื่อใช้คะแนนยื่นคัดเลือกในรอบที่ 3 นั่นเอง

โดยวิชาเฉพาะของ กสพท. จะเปิดให้สมัคร 
ในวันที่ 1-30 กันยายน 2560 นี้

ผ่านทาง http://www9.si.mahidol.ac.th

 

คุณสมบัติเบื้องต้น


              โดยคุณสมบัตินั้นก็เหมือนในปีที่ผ่านๆ มา นั่นคือ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับน้องๆ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับน้องๆ เฉพาะสายวิทย์หรือเทียบเท่าสายวิทย์เท่านั้น (อย่าลืมตรวจสอบให้ดีๆ ล่ะ

              ในส่วนของสัดส่วนคะแนนที่นำมาคัดเลือกน้องๆ นั้นคือ วิชาสามัญ 70% และวิชาเฉพาะ 30% โดยวิชาสามัญก็มาจากการสอบวิชาสามัญ ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40% + คณิตศาสตร์ 1 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + ภาษาไทย 10% + สังคมศึกษา 10%

              โดยที่น้องๆ ที่กำลังศึกษา ม.6 ตอนนี้ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60% ถึงจะผ่านการคัดเลือก ส่วนเด็กซิ่วไม่ใช้ O-Net มาคัดเลือกจ้า 


การเตรียมเอกสาร


              ก่อนสมัคร เราก็มาเตรียมเอกสารกันให้เรียบร้อยกันดีกว่า.. เพราะเอกสารต่างๆ นี้น้องๆ จะต้องอัปโหลดเข้าระบบการสมัครด้วย หากไม่สมบูรณ์หรือเอกสารผิดก็จะสมัครไม่ผ่าน เสียเวลาที่พวกเราต้องนั่งแก้ไขกันไปอีก

              พร้อมกันหรือยัง มาเตรียมเอกสารไปพร้อมกันเถอะ!

เอกสารฉบับที่ 1 : รูปถ่าย 

              สำหรับภาพถ่ายนั้นเหมือนทุกปี นั่นคือเป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน ต้องหน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จะไม่มีการปรัับแต่งทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg มีความกว้าง 180 - 500 pixel และความสูง 200 - 600 pixel และมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 kb


เอกสารฉบับที่ 2 : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

              เอกสารต่อมา น้องๆ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร ในด้านหน้าที่มีรูปถ่ายของน้องๆ เพียงด้านเดียว ลงชื่อ-สกุล รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือของน้องๆ เอง แล้วสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดเท่ากับ A4 ไม่เกิน 2 mb 

              โดยจุดนี้เป็นปัญหามาทุกปี เพราะน้องๆ ลืมเซ็นและลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องหลายคนเลย ดังนั้นอย่าลืมกันนะ ;)


เอกสารฉบับที่ 3 : สำเนาเอกสารเพิื่มเติม และวุฒิการศึกษาอื่นๆ 


              สำหรับเอกสารเพิ่มเติมและวุฒิการศึกษาอื่นๆ ก็จะมีวิธีที่เหมือนกันกับบัตรประชาชน คือให้นำไปถ่ายเอกสารก่อน แล้วสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดเท่ากับ A4 ไม่เกิน 2 mb 

              โดยปีนี้ น้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 จะส่งแค่เพียงใบ ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) ส่วนน้องๆ ที่จบการศึกษาแล้ว จะใช้ ปพ.1:พ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)

              หากเป็นน้องๆ ที่กำลังศึกษาที่สูงกว่าปีที่ 1 ต้องใช้ใบลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษาแนบมาด้วยนะ


 

สรุปเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร


สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
              1. รูปถ่ายของผู้สมัคร
              2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 
                            - ปพ.7 ( ใบรับรองผลการศึกษา ) ที่มีตราโรงเรียนประทับ และผ่านการรองรับเอกสารโดยนายทะเบียนหรือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา


สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว 
              1. รูปถ่ายของผู้สมัคร
              2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 
                            - ปพ.1:พ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)
 

สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว 
              1. รูปถ่ายของผู้สมัคร
              2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา 
                            - ปพ.1:พ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)
                            - ใบลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษา (ในกรณีที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐ)

 


การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561

              หลังจากเราเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็มาสมัครกันได้เลย!
 

1. เข้าเว็บไซต์ http://www9.si.mahidol.ac.th/

              แล้วจะเห็นข้อความว่า "เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561" ให้ทำการกดปุ่ม "รายละเอียด" ได้เลย


2. หน้าขั้นตอนการสมัคร

              จะพบหน้ารายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ให้น้องๆ อ่านทำความเข้าใจ หลังจากนั้นกดปุ่ม "สมัครสอบ"


3. ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

              กรอกข้อมูลของน้องๆ ลงไปได้เลย โดยจะมีให้กรอกชื่อ - สกุล / อายุ / เลขบัตรประชาชน / ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / E-mail (อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะ)


4. ส่วนที่ 2 : สถานศึกษาที่กำลังศึกษา

              ในส่วนนี้ให้น้องเลือกว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับไหน และที่ใด 


5. ส่วนที่ 3 : อันดับที่ต้องการ

              เนื่องจากการเลือกอันดับจะเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ในตอนนี้จึงยังไม่สามารถเลือกลำดับได้ โดยให้น้องๆ กดที่ช่องเพื่อทำเครื่องหมายว่ารับทราบแล้ว 


              เมื่อกดขั้นตอนต่อไปแล้ว จะขึ้นกล่องข้อความแสดงเตือนว่าน้องได้รับทราบแล้ว ให้กด "ยืนยัน" อีกครั้งเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป


6. ส่วนที่ 4 : เลือกสนามสอบ

              น้องๆ สามารถเลือกลำดับจังหวัดสนามสอบ ยกเว้น กทม.และปริมณฑล เลือกลำดับเขต 1-4 แล้ว กสพท จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครเองในภายหลัง​


7. ส่วนที่ 5 : อัปโหลดไฟล์

              ส่วนนี้เป็นการอัปโหลดไฟล์รูปถ่าย / บัตรประชาชน / เอกสารวุฒิทางการศึกษา จากที่เราได้เตรียมไว้ในตอนต้น ก็มากดเลือกไฟล์ได้เลย 

              ในขั้นตอนนี้ น้องๆ ต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบแล้วอัปโหลดให้เรียบร้อยด้วยนะครับ (ไม่สามารถกลับมาอัปเพิ่มเติมได้ในภายหลังแล้วนะ)


เมื่อกดเลือกไฟล์แล้ว จะขึ้นหน้าต่าง Pop-up ขึ้นมา เพื่อให้เรากดเลือกไฟล์ และกดอัปโหลด


              หากไฟล์อัปโหลดเรียบร้อย จะขึ้นภาพตัวอย่าง สามารถกดปิดเพื่อไปอัปโหลดเอกสารอื่นๆ หรือไปขั้นตอนต่อไปได้เลย


8. ส่วนที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

              เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น และอัปโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดแล้ว จะพบกับหน้านี้ โดยให้น้องๆ ทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ทั้งข้อมูลของตนเอง / สถานที่สอบ และหลักฐาน ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ยังสามารถกลับไปแก้ไขได้

              หากถูกต้องแล้ว ให้กดที่กล่องท้ายหน้า เพื่อยืนยันว่าข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง เพื่อไปขั้นตอนถัดไป


              หากกด "ยืนยันข้อมูล" แล้ว จะพบกล่องข้อความเตือนว่าระบบกำลังจะบันทึกข้อมูล ให้กด OK เพื่อยืนยันและดำเนินการต่อ


9. สมัครเรียบร้อย!

              หากเราสมัครถูกต้อง เมื่อกด OK จะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ให้น้องๆ เตรียมพิมพ์เอกสารการชำระเงินนำไปชำระ และรอตรวจสอบเอกสารได้เลย


 

การพิมพ์เอกสารชำระเงิน / ตรวจสอบสถานะการสมัคร

1. เข้าสู่ระบบ

              เมื่อสมัครเสร็จสิ้น จะเข้าสู่หน้าต่างเข้าสู่ระบบให้เลย หรือสำหรับน้องๆ ที่ปิดไปก่อน สามารถเข้าได้ผ่านเมนู "ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561" ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www9.si.mahidol.ac.th/

              โดยใส่เลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail เข้าไป แล้วกด Login


2. หน้าตรวจสอบสถานะ

              หากเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะพบกับหน้าที่จะแจ้งข้อมูล และสถานะทั้งการชำระเงินและการตรวจสอบเอกสาร ในส่วนด้านล่างจะเป็นเมนูพิมพ์ใบสมัคร และพิมพ์ใบจ่ายเงิน

              โดยที่น้องๆ จะต้องพิมพ์ใบจ่ายเงินก่อน และนำไปชำระเงิน จำนวน 800 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ทาง กสพท จึงจะตรวจสอบเอกสารของน้องๆ


3. หน้าพิมพ์ใบสมัคร (กสพท 01)

              เมื่อกดปุ่ม "ปริ้นท์ใบสมัคร" จะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนดังนี้ แล้วกด OK


              เมื่อกด OK แล้ว ก็ไปทำเครื่องหมายที่กล่อง Checkboc เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว แล้วจึงกดพิมพ์ หน้าจอพิมพ์ก็จะขึ้นมา (อย่าลืมตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 และกดตั้งค่าไม่ให้แสดง Header & Footer ด้วยนะ)


4. หน้าพิมพ์ใบจ่ายเงิน (กสพท 01)

              เมื่อกดปุ่ม "ปริ้นท์ใบจ่ายเงิน" จะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนคล้ายๆ กับการพิมพ์ใบสมัคร หากเข้าใจแล้วกด OK


              เมื่อกด OK แล้ว จะปรากฎหน้าพิมพ์ออกมา โดยแจ้งรายละเอียดผู้สมัครและการชำระอย่างครบถ้วย อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนด้วยนะ แล้วจึงกดพิมพ์ หน้าจอพิมพ์ก็จะขึ้นมา (อย่าลืม.. ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 และกดตั้งค่าไม่ให้แสดง Header & Footer)

              โดยที่น้องๆ จะต้องพิมพ์ใบจ่ายเงินก่อน และนำไปชำระเงิน จำนวน 800 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ทาง กสพท จึงจะตรวจสอบเอกสารของน้องๆ
              เรียบร้อยไปแล้วสำหรับการเตรียมตัวและการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 นี้.. ยังไงอย่างที่หน้าเว็บไซต์รับสมัครแจ้งไว้ว่าต้องรอบคอบ ตรวจสอบถวามถูกต้องให้ดีด้วยนะ เพราะหากเกิดผิดขึ้นมา อาจจต้องเสียเวลาในการส่งเอกสารใหม่อีกครั้ง

              พี่ๆ ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน มีคเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่ ฟิตให้พร้อม แล้วมาพบกันในวันสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2560 จ้า :)

 

       ป.ล. หากใครยังไม่พร้อมหรืออยากลองสนามสอบก่อน สามารถเข้าร่วมได้ในโครงการ PRETCAS'61 ที่น้องสามารถสอบที่ไหนก็ได้ขอเพียงมีอินเตอร์เน็ต และ ข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ยังออกโดย พี่หมอวิเวียน OnDemand อีกด้วย.. หากสนใจ อ่านรายละเอียดได้เลยที่ http://pretcas.com