สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดและขั้นตอนการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อยื่น มศว ใน #TCAS61 รอบที่ 1
              เริ่มเข้าใกล้มาทุกทีแล้ว สำหรับการยื่นแฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1 ของระบบ TCAS ซึ่งตอนนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยก็กำลังทยอยออกระเบียบการและคุณสมบัติเพื่อรับน้องๆ แยกเป็นแต่ละโครงการให้น้องๆ เลือกยื่นในโครงการที่เข้ากับน้องๆ เองมากที่สุด รวมทั้งการทำผลงานและแฟ้มสะสมให่ตรงตามที่ระเบียบการกำหนดไว้

              ซึ่งตอนนี้ ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ได้ทำการประชาสัมพันธ์และประกาศรายละเอียดการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อให้น้องๆ ได้ทำการยื่นเข้าศึกษาต่อในรอบที่ 1 ออกมาแล้วทางเพจ 'พี่ มศว พาน้องสอบ' ทางทีมงาน Admission Premium เลยขอรวบรวมมาให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจอีกครั้ง เพื่อที่จะได้ไปทำแฟ้มสะสมผลงานไว้รอได้เลย

              สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชานั้น ทาง มศว แจ้งกับทีม Admission Premium ว่าขอให้อดใจรออีกสักนิด กำลังจะออกมาเร็วๆ นี้.. แต่ใครที่อยากเข้าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตอนนี้ทางคณะได้ประกาศรายละเอียดออกมาแล้ว สามารถติดตามได้ท้ายบทความนี้
 

โดยน้องๆ ที่มีความประสงค์สมัครต้องทำการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
“ในแบบรูปเล่ม ฉบับสำเนาแบบสี”
โปรดอย่าส่งฉบับจริง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานให้ 

 


ข้อแนะนำและรายละเอียดการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
เพื่อยื่น TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              1. แฟ้มสะสมผลงาน ต้องประกอบไปด้วย ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ผลการเรียน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) , ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประวัติการทำงาน และในส่วนผลงานที่แสดง ต้องประกอบด้วยภาพกิจกรรม, ผลงานที่เคยทำผ่านมา (ทั้งงานอดิเรก, งานที่เคยทำส่งในชั้นเรียน หรืองานที่เคยทำส่งประกวด) เกียรติบัตร และเอกสารอื่นๆ ตามที่โครงการหรือสาขาวิชากำหนด

              2. ผลงานและภาพกิจกรรมที่นำมาใส่นั้น ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการ หรือตามที่สาขาวิชากำหนดไว้ ทั้งนี้สัดส่วนของผลงานและภาพกิจกรรม จะต้องเน้นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ประกอบกับผลงานหรือกิจกรรมอื่นๆ และกิจกรรมจิตอาสา

              3. ควรเป็นผลงานในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอ (ไม่ควรนำมาใส่ทั้งหมด)

              4. ไม่จำกัดรูปแบบในการสร้างสรรค์ ยกเว้นบางโครงการที่มีการกำหนดรูปแบบ ให้ออกแบบสร้างสรรค์โดยอ้างอิงหรือไม่ผิดจากข้อกำหนดที่มีให้

 


รายละเอียดการส่ง Portfolio
เพื่อยื่น TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
              1. ตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละโครงการ รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน และทำแฟ้มสะสมผลงานให้สอดคล้อง หรือมีผลงาน/กิจกรรมตามที่กำหนดไว้

              2. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 2 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ก่อนเวลา 23.59 น.)

              3. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือแบบลงทะเบียน มาทาง

       งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

              ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ยึดตามวันที่ประทับตรา).. หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาฯสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม น้องๆ สามารถติดตามอัปเดตได้ทาง FB พี่ มศว พาน้องสอบ หรือ Twitter @seniorswu :)
 


รายละเอียดการรับ TCAS รอบที่ 1
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ