สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมแอดมิชชัน

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมแอดมิชชัน
 

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบ Admission Premium

             ผู้ใช้ เข้าระบบ Admission Premium ได้ที่ http://www.admissionpremium.com 

UploadImage

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู แอดมิชชัน

             ผู้ใช้ คลิกเมนู แอดมิชชัน
UploadImage

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู บันทึกคะแนนสอบของท่าน

             ผู้ใช้ คลิกเมนู บันทึกคะแนนสอบของท่าน
 

UploadImage
 

ขั้นตอนที่ 4 กรอกคะแนนสอบ

             ผู้ใช้ กรอกคะแนนสอบของท่านในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 และทำการบันทึกข้อมูล

UploadImage

 

ขั้นตอนที่ 5 เลือกเมนู โปรแกรมคำนวณคะแนน Admission

             ผู้ใช้ คลิกเมนู โปรแกรมคำนวณคะแนน Admission

 


UploadImage

ขั้นตอนที่ 6 เลือกมหาวิทยาลัยและคณะ/สาขา

             ผู้ใช้ เลือกมหาวิทยาลัยในส่วนที่ 1 และเลือกคณะ/สาขาในส่วนที่ 2 จากนั้นคลิกคำนวณคะแนน

UploadImage

 

 

ขั้นตอนที่ 7 ดูผลการคำนวณคะแนน

             ผู้ใช้ ดูผลการคำนวณคะแนนของมหาวิทยาลัยและคณะ/สาขา ที่เลือกไว้ได้และสามารถเลือกใหม่ได้เมื่อ คลิก กลับไปเลือกใหม่ หรือกลับหน้าหลักเมื่อคลิก กลับหน้าหลัก

UploadImage

ขั้นตอนที่ 8 เลือกเมนู  Admission Genius วิเคราะห์โอกาสสอบติดอย่างมีคุณภาพ

             ผู้ใช้ คลิกเมนู Admission Genius วิเคราะห์โอกาสสอบติดอย่างมีคุณภาพและคลิก ต่อไป

 

 

UploadImage

UploadImage
 

ขั้นตอนที่ 9 เลือกมหาวิทยาลัยและคณะ/สาขา

             แบบที่ 1 
                    ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเลือกมหาวิทยาลัยและคณะ/สาขาได้ 4 คณะและคลิกคำนวณ
                    
ผู้ใช้ Premium สามารถเลือกมหาวิทยาลัยและคณะ/สาขาได้ 8 คณะและคลิก คำนวณ

UploadImage


แบบที่ 2 
                    
                    
ผู้ใช้ Premium สามารถเลือกมหาวิทยาลัยและคลิก คำนวณ
UploadImage

แบบที่ 3
                    
                    
ผู้ใช้ Premium สามารถเลือกและคณะ/สาขาและคลิก ค้นหา
UploadImage

ขั้นตอนที่ 10 เมนูจำลองการแอดมิชชั่น AdmissioniSIM
ผู้ใช้ คลิกเมนูจำลองการแอดมิชชั่น AdmissioniSIM
UploadImage

ขั้นตอนที่ 11 เข้าสู่โปรแกรม
ผู้ใช้ คลิกเมนูเข้าสู่โปรแกรม
UploadImage

ขั้นตอนที่ 12 กรอกเลขบัตรประชาชน
ผู้ใช้ กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง จากนั้นคลิกต่อไป

UploadImage

ขั้นตอนที่ 13 คลิกเพื่อกรอกคะแนน
ผู้ใช้ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เมนูการกรอกคะแนน

UploadImage

 

ขั้นตอนที่ 14 การกรอกคะแนน

             ผู้ใช้ กรอกคะแนนของท่านในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จากนั้นคลิกบันทึกข้อมูล
UploadImage

 

ขั้นตอนที่ 15 การแก้ไขคะแนน

             ผู้ใช้ คลิกที่ "กรุณาคลิที่นี่" หากต้องการแก้ไขคะแนน หากไม่ต้องการคลิกต่อไป

UploadImage

 

ขั้นตอนที่ 16 การเลือกคณะสาขาที่ต้องการจัดอันดับ

             ผู้ใช้ เลือกคณะสาขาที่ต้องการจัดอันดับ จากนั้นคลิก ส่งข้อมูลเพื่อจัดอันดับUploadImage

ขั้นตอนที่ 17 ยืนยันการส่งขอมูลดูอันดับล่าสุด

             ผู้ใช้ คลิก"ยืนยันการส่งข้อมูลดูอันดับล่าสุด" เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล
UploadImage

ขั้นตอนที่ 18 รอผลการจัดอันดับ

             เสร็จสินขั้นตอนการจัดอันดับ ผู้ใช้รอผลการจัดอันดับตามเวลาที่แจ้งไว้UploadImage