สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประกาศระเบียบการ #TCAS61 รอบที่ 1/1 (ยื่นแฟ้มผลงาน) ทั้งหมด '1,825 ที่นั่ง'                วันนี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการออกประกาศ "การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1" อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเป็นการสรุปภาพรวมการรับสมัครทั้งหมด โดยรอบที่ 1/1 ที่ทำการยื่นแฟ้มสะสมผลงานนั้น เปิดรับสมัครมากถึง '1,825 ที่นั่ง'

                สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดระเบียบการได้ตามรูปแนบท้ายนี้ หรือดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็มได้ที่นี่

                สำหรับคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบค้นหา TCAS ของ Admission Premium ได้เลย ;)

       สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

       - สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์


ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็ม ได้ที่นี่