สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ​KASEM Open House 2017 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท แล้วพบกันวันที่ 23 – 25 พ.ย. 60 นี้

KASEM Open House 2017  ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2560
เพิ่มรอบพิเศษ เป็น 3 วัน จากเดิมที่เคยจัด 2 วัน

***สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ***
KASEM Open House 2017 รับทุนการศึกษา 15,000 บาทชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 

     - ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 2,000 บาท ภายใน 30 พ.ย. 60 และชำระเงินจำนวน 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,500 บาท ภายในวันที่ 10 ม.ค. 61 ยอดการชำระค่าลงทะเบียนที่เหลือให้ติดต่อชำระตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป