สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร 2 - 20 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รวมทั้งสิ้น 86 สาขา 


 

สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 55 สาขาวิชา 1,213 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 31 สาขาวิชา 917 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่