สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รวมทั้งสิ้น 25 สาขา  

โควตาผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

        คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 25 สาขาวิชา 125 ที่นั่ง

        คุณสมบัติของผู้สมัคร

                - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
                - ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่