สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร 29 ก.ย.- 27 ต.ค. 60 รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                 - 92 สาขา  2,477 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่