สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร 1 ต.ค.- 17 พ.ย. 60 รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) 


 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  รอบที่ 1

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

              - 18 สาขา  295 ที่นั่ง
             

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่