สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร 02 ต.ค. - 24 พ.ย. 2560 รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561


 


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                 - 6 สาขา  120 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ กำหนดการรอบอื่นๆ