สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร 1-31 ต.ค. 60 รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

 มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยทักษิณ

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                 - 57 สาขา  790 ที่นั่ง


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่