สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร 15 ต.ค. - 31 ต.ค. 2560 ปีการศึกษา 2561

        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับคัดเลือกนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า รวมหลายโครงการ รอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2561


 

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 44 สาขา 116 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 38 สาขา 104 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน  

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 50 สาขา 175 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการเพชรราชพฤกษ์ 

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 7 สาขา 123 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการโรงเรียนในเครือข่าย ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 7 สาขา 65 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 7 สาขา 14 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการสิ่งแวดล้อมสารคาม สู่อาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 3 สาขา 11 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการ สารสนเทศ 

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 6 สาขา 187 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการเส้นทางสู่วิศวกร รุ่นใหม่ 

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 1 สาขา 50 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการสาธิตพิชิตสถาปัตย์

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 5 สาขา 5 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการสานฝัน ฉันอยากเรียนสถาปัตย์

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 5 สาขา 5 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการเส้นทางอาชีวะ สู่สถาปัตย์มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 5 สาขา 5 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการดาวอินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 15 สาขา 124 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการโควตา COPAG มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 3 สาขา 217 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

โครงการ COPAG ONE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 3 สาขา 15 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร 

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 3 สาขา 70 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 1 สาขา 10 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 1 สาขา ไม่ระบุ ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

โครงการต้นกล้านิติศาสตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 1 สาขา 44 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการส่งเสริมด้าน วิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 4 สาขา 60 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (ระบบพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 1 สาขา 5 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 1 สาขา 40 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 โครงการส่งเสริมด้าน วิทยาการสารสนเทศ (ระบบเทียบเข้า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 2 สาขา 30 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

 โครงการโควตาระบบพิเศษ (ระบบเทียบเข้า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ สาขา ที่เปิดรับ

       - 1 สาขา 150 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่