สอบเข้ามหาวิทยาลัย

PRETCAS เปิดห้องสอบ ให้ทดลองสอบ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 23 ตุลาคม 2560      PRETCAS’61 เป็นการสอบออนไลน์ แน่นอนว่าน้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่เคยลงสนามสอบแบบออนไลน์มาก่อน โดยสามารถสอบ ผ่านทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยพี่ขอแบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1  ผู้สมัครที่สมัครผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ www.pretcas.com
เข้าระบบเหมือนตอนที่สมัครสอบ โดยกรอก E-mail และรหัสผ่าน หลักจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ


ขั้นตอนที่ 2 กดเข้าสู่ห้องสอบ

ขั้นตอนที่ 3  กดเลือกนักเรียนที่สมัครผ่านเว็บไซต์
 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกรายวิชาสอบ
เมื่อเข้าสู่ห้องสอบ เลือกรายวิชาที่ต้องการสอบ คลิก เข้าสู่ห้องสอบ

*** หมายเหตุ  รายวิชาสอบจะเปิดให้สอบตามวันที่กำหนก หากในกรณีที่ห้องสอบเลย วันที่กำหนด ห้องสอบปิด จะไม่สามารถเข้าสอบได้

ขั้นตอนที่ 4  คำชี้แจง
โปรดอ่านคำชี้แจงอย่างละเอียด ว่ามีระยะเวลาในการทำข้อสอบกี่นาที ต้องเตรียมกระดาษคิดเลข หรืออะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำข้อสอบ

ขั้นตอนที่ 5  เข้าสู่ห้องสอบ
เมื่อเข้าสู่ห้องสอบ ระบบจะนับเวลาถอยหลัง อยู่มุมบนขวาของหน้าจอ ไม่สามารถกดหยุดเวลาได้ ถ้าเข้าห้องสอบแล้วจะต้องสอบให้เสร็จ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ทำเสร็จแล้วส่งกระดาษคำตอบ


ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันการส่งข้อสอบ
ระบบจะยืนยันการส่งข้อสอบ เพราะเมื่อกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถย้อนเข้าไปแก้ไขคำตอบได้อีก
 

 
 
 
 
กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่สมัครผ่านโรงเรียน : รูปแบบการสอบแบบออนไลน์

สำหรับน้อง ๆ  ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก AdmissionPremium มาก่อน

ขั้นตอนที่ 1 สมัครสมาชิก AdmissionPremium
สมัครสมาชิก AdmissionPremium โดยผู้สมัครสามารถใช้ E-mail และ Password ที่ตั้งขึ้นใหม่ได้หลังจากนั้นเข้าระบบ PRETCAS.COM

ขั้นตอนที่ 2 เข้าเว็บไซต์ www.pretcas.com

ขั้นตอนที่ 3 กดเข้าสู่ห้องสอบขั้นตอนที่ 4  กดเลือกนักเรียนที่สมัครผ่านโรงเรียน
คลิกเลือกสำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านโรงเรียน


กรอก E-mail  หรือรหัสผ่าน และเบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่นักเรียนลืมข้อมูลให้สอบถามข้อมูลกับทางโรงเรียนอีกครั้ง


ขั้นตอนที่ 5 เลือกรายวิชาสอบ
เมื่อเข้าสู่ห้องสอบ เลือกรายวิชาที่ต้องการสอบ คลิก เข้าสู่ห้องสอบ
*** หมายเหตุ  รายวิชาสอบจะเปิดให้สอบตามวันที่กำหนด หากในกรณีที่ห้องสอบเลย วันที่กำหนด ห้องสอบปิด จะไม่สามารถเข้าสอบได้


ขั้นตอนที่ 6  คำชี้แจง
โปรดอ่านคำชี้แจงอย่างละเอียด ว่ามีระยะเวลาในการทำข้อสอบกี่นาที ต้องเตรียมกระดาษคิดเลข หรืออะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำข้อสอบ

ขั้นตอนที่ 7  เข้าสู่ห้องสอบ
เมื่อเข้าสู่ห้องสอบ ระบบจะนับเวลาถอยหลัง อยู่มุมบนขวาของหน้าจอ ไม่สามารุกดหยุดเวลาได้ ถ้าเข้าห้องสอบแล้วจะต้องสอบให้เสร็จ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ทำเสร็จแล้วส่งกระดาษคำตอบ

ขั้นตอนที่ 8 ยืนยันการส่งข้อสอบ
ระบบจะยืนยันการส่งข้อสอบ เพราะเมื่อกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถย้อนเข้าไปแก้ไขคำตอบได้อีก
 
 
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามพี่ทีมงานผ่าน Inbox Facebook หรือติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 087-3614225 (คุณบิว) ผู้จัดการโครงการ