สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 สายงานขาดแคลน จบแล้วมีงานรอเพียบแม้เราจะได้ยินข่าวของผู้ที่ว่างงานว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอด ดังกรณีตัวอย่างที่มาจากสถิติโครงสร้างของแรงงานไทย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อเดือน เม.ย. 2560 พบว่า มีผู้ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบงาน (รวมนักศึกษาจบใหม่) จำนวน 37.89 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำ 37.09 ล้านคน ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานในปีนี้มี 4.73 แสนคน หรือคิดเป็น 1.2% หากเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดี๋ยวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวนผู้ว่างงานที่ 3.96 แสนคน หรือคิดเป็น 1.0% จะทำให้เราเห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 

อย่างไรก็ตามทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้น จากการเก็บข้อมูลของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560 พบว่า ตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ “สายงานด้านไอที” และ “วิศวกรรม” เป็นสายงานที่ขาดแคลนผู้สมัครงานสูงถึง 43% และ 29% ตามลำดับ


 

เหตุผลที่ทำให้ขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้ เนื่องจากปัจจุบันคนไทยเรียนสาขาไอทีน้อย และนิยมเรียนสาขาที่จบการศึกษาง่าย กว้างๆ ไม่เฉพาะทาง และไม่ศึกษาความต้องการของตลาดงาน ขณะที่ตลาดงานต้องการผู้ที่จบสาขาเฉพาะทาง เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บัญชี ไอที วิศวกรรม
 

และอีกหนึ่งสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดสูง คือ “การตลาดดิจิทัล” เป็นสายงานใหม่ที่ปัจจุบันหลายองค์กรโฟกัสมากขึ้น และต้องการคนมาทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ แต่ด้วยความที่ปัจจุบันมีเพียง 1 – 2 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรนี้ ทำให้บุคลากรในสายงานนี้ยังน้อย ขณะที่งานในสายนี้ยังเป็นที่ต้องการมาก
(รีวิวสาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 

ส่วนปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาจบใหม่ยังคงว่างงาน เป็นเพราะความต้องการด้านรายได้สูงเกินประสบการณ์ และต้องการทำงานในองค์กรใหญ่ รวมทั้งยังขาดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
 ขอบคุณข้อมูลจาก : JobsDB.com
                              BRAND BUFFET