สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด 2017เมื่อตลาดแรงงานของไทยเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปตามการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งโครงการการจ้างงาน โครงการการทำงานขององค์กรก็ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามสภาพการเบื้องต้น ความต้องการคนของปัจจุบันจึงไม่เหมือนกับความต้องการในอดีตอีกแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy)” หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)”
 

ก่อนหน้านี้ประเทศของเรายังขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก และการส่งออก ซึ่งต้องการคนทำงานแบบหนึ่ง แต่เมื่อเราต้องการพัฒนาประเทศในรูปแบบใหม่ที่เน้น “นวัตกรรม” ความต้องการของตลาดแรงงานจึงกลายเป็นอีกแบบหนึ่ง เราไปดูกันเลยว่าความต้องการของตลาดมีแนวโน้มต่างจากเดิมอย่างไร
 

จากฐานข้อมูลของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยของปี 2559 และปี 2560 เพื่อเปรียบเทียบ 10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด พบว่าปีนี้ “งานไอที” มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น งานขาย และพัฒนาธุรกิจ, งานวิศวกรรม, งานธุรการ และงานทรัพยากรบุคคล, งานบัญชี, งานการตลาด งาน PR, งานการธนาคาร งานการเงิน, งานการผลิต, งานขนส่ง และสุดท้าย งานบริการเฉพาะทาง ตามลำดับ
 หากน้องๆ เป็นคนที่สนใจ 1 ใน 10 สายงานนี้อยู่แล้วก็ขอให้ตั้งใจ และมองหาหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคตเอาไว้ได้เลย และหากน้องๆ คนไหนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนอะไรดี หรือไม่เคยมอง 10 สายงานนี้อยู่ในสายตามาก่อน ก็ต้องลองเก็บข้อมูลนี้เอาไว้ประกอบการพิจารณากันดูสักหน่อย เพราะทั้ง 10 สายงานนี้ต่างเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ขอบคุณข้อมูลจาก : JobsDB.com
                              BRAND BUFFET
ภาพประกอบจาก : 
precisionvectors.com