สอบเข้ามหาวิทยาลัย

[สรุป] TCAS61 รอบ 'การรับด้วย Portfolio' ครั้งที่ 1/1 และ 1/2 เหมือนหรือต่างกันยังไง!?

         มีน้องๆ หลายคนที่งงว่าทำไม TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงานถึงมีทั้งหมด 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1/1 และ 1/2 .. พี่ๆ ทีมงาน Admission Premium จะมาบอกความแตกต่างให้ทราบกัน :)

1. ประเภทโครงการ


         - ครั้งที่ 1/1 : เน้นการคัดเลือกจากผลงานและกิจกรรม หรือ มีความสามารถพิเศษ หรือ คุณสมบัติตามที่ประกาศ ไว้ (เช่น แผนการเรียน, ผลการเรียน)
         - ครั้งที่ 1/2 : เน้นการยื่นคะแนนความสามารถทางภาษา เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET, HSK เป็นต้น หรือคะแนนมาตรฐานทางวิชาการ เช่น SAT, BMAT เป็นต้น โดยหลักสูตรสองภาษา และนานาชาติ จะเปิดรับมากในรอบนี้
 

2. กำหนดการรับสมัคร


         - ครั้งที่ 1/1 : 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
         - ครั้งที่ 1/2 : 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

        (กำหนดการรับสมัครแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. การยืนยันสิทธิ์ในเคลียริงเฮาส์ 


         - ครั้งที่ 1/1 : 15-19 ธันวาคม 2560
         - ครั้งที่ 1/2 : 19-22 มีนาคม 2561
 

4. การบริหารสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์ (Clearing House)


         - เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ ครั้งที่ 1/1 ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก ครั้งที่ 1/2 , รอบที่ 2,3,4,5 
         - เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ ครั้งที่ 1/2 ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก รอบที่ 2,3,4,5