สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตสอบบรรจุครูได้มากที่สุด ปี 2560


ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย คณะศึกษาศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยมักจะได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน ม.ปลายเป็นอันดับต้นๆ ในการแอดมิชชั่นเข้าศึกษาต่อ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ "อาชีพครู" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีเกียรติ รายได้มั่นคง และพร้อมด้วยสวัสดิการมากมาย เป็นที่ใฝ่ฝันของน้องๆ และผู้ปกครองหลายคน 

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ระบุว่า ปัจจุบันมีหลักสูตรศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันการศึกษารูปแบบต่างๆ รวมมากกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ สามารถผลิตบัณฑิตหรือครูเข้าสู่ตลาดงานประมาณปีละ 50,000 คน ล่าสุด ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบผ่านการเกณฑ์และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูสังกัดสพฐ. ปี 2560 

โดยสถาบันอันดับ 1 ที่มีจำนวนนักศึกษาสอบผ่านสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1,320 คน อันดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1,247 คน และอันดับ 3 คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,189 คน 


อย่างไรก็ตาม ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพครูทั้งระบบปิด (หลักสูตรครู 5 ปี) และระบบเปิด (สอบบรรจุครูผู้ช่วย) แต่ในความจริงอาจจะต้องคำนึงถึงข้อเปรียบเทียบอื่นๆ หรือสัดส่วนของปริมาณการรับนักศึกษาต่อจำนวนบัณฑิตที่จบออกไป หรือไปทำงานในสาขาวิชาชีพอื่นๆ หรือการมีงานทำของบัณฑิตด้วย


ที่มา : 
www.moe.go.th
news.ksp.or.th
www.manager.co.th